Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικές εργασίες

για απλές ή σύνθετες οδοντικές αποκαταστάσεις. 

 

ΑΚΙΝΗΤΗ  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ : 

ολοκεραμικές στεφάνες  με e.max,    όψεις,  ένθετα , επένθετα,      κατασκευές σε ζιρκόνιο,  τηλεσκοπικά ,  φρεζαριστά ,     εργασίες επί εμφυτευμάτων , μεταλλοκεραμικές - μεταλλοακρυλικές στεφάνες ,    ένθετα , επένθετα ρητίνης,    σύνδεσμοι ακριβείας,   δοκοί  ναρθηκοποίησης,   συγκολλήσεις lazer,     διαγνωστικά κερώματα,  προσωρινές στεφάνες . 

 

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ :

οδοντοστοιχίες, ολικές - μερικές , άθραυστες,  θερμοπλαστικά ,  μεταλλικοί  σκελετοί ,                    μεταλ. πλέγματα ,    χυτά  άγκιστρα .

  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ :

 λεύκανσης,  βρυγμού ,  ακτινογραφικούς ,  χειρουργικούς , προστασίας ,  διατήρησης   χώρου.