ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Αρχικό εκμαγείο

6 ολοκεραμικές όψεις τελικό εκμαγείο

ολοκεραμικά στα 6 πρόσθια

Karaiskakis Dent Lab

ολοκεραμικη στον 11

e.max στους 11 και 12

Διαγνωστικό κέρωμα για mock up

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ   Τ Ο Υ   Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ   Μ Α Σ