ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

μεταλλικός σκελετός σε εμφυτεύματα

εργασία επι εμφυτευμάτων

6 ολοκεραμικές στεφάνες

Αρχικό εκμαγείο

6 ολοκεραμικές όψεις τελικό εκμαγείο

ολοκεραμικά στα 6 πρόσθια

Karaiskakis Dent Lab

ολοκεραμικη στον 11

αρχική κατάσταση

τελικό αποτέλεσμα

e.max στους 11 και 12

διαγνωστική κέρωση

Διαγνωστικό κέρωμα για mock up

επένθετη οδοντοστοιχία

εσωτερική άποψη επένθετης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ   Τ Ο Υ   Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ   Μ Α Σ